Wat is zand

Men spreekt over zand als de korrelgrootte ligt tussen  0,065 en 2mm. Het oorsprongsgebied ligt in de bergen, door erosie in gang gezet verlaat het de bergen via water of smeltwater naar de rivieren om uiteindelijk in zee terecht te komen. In de rivieren is het zand nog hoekig, eenmaal in zee word het zand steeds ronder van vorm.

Het zand bestaat hoofdzakelijk uit kwarts maar er komen ook veel andere mineralen in voor, afhankelijk van het gebied. Mineralen die je zoal tegenkomt zijn b.v. granaat, mica, ilmeniet. gips, hematiet, magnetiet, graniet in vele samenstellingen, schelpfragmenten, foraminiferen, serpentine, olivyn en nog vele andere.